[Language]
Dictionary of Fukuoka-Hakata Area Dialect
博多弁辞典

[Keyword] [Conjugation] [Syllabary]

- ぼてくらす -


ぼてくら・す botekura・su 【ぼて食らす】他五→活用 ぶん殴る。 ≒「くらす」「ぼてくりこかす

©2012 博多弁辞典